NADOLAZEĆI SPROVODI

19.07.2019. petak u 14:00 sati, pok. Butorac Ana  (Viktorovac)
19.07.2019. petak u 13:00 sati, pok. Madjar Antun  (Viktorovac)
19.07.2019. petak u 12:00 sati, pok. Korpak Anka  (Viktorovac)
19.07.2019. petak u 11:00 sati, pok. Vuletić Lucija (Viktorovac)
19.07.2019. petak u 12:30 sati, pok. Kosijer Marta (Gušće)