NADOLAZEĆI SPROVODI

Davorin Kozjak, subota, 16.12.2017. u 11:00 sati ( Viktorovac)
Josip Rom, subota, 16.12.2017. u 11:00 sati (Preloščica)