NADOLAZEĆI SPROVODI

18.07.2018. srijeda, Muhamed Alijanović u 13:00 sati (Viktorovac)
18.07.2018. srijeda, Dragan Kuruc u 12:00 sati (Viktorovac)