Groblje Sela

Groblje je površine cca 12.000m2 sa 1.413 grobova odnosno 1.621 grobno mjesto.
Groblje ima mrtvačnicu sa klimom i priključak na gradski vodovod.
Površina za održavanje groblja iznosi 6.000 m2.
Za proširenje groblja na korištenje je prenešena površina koju je koristila OŠ Sela.
Na groblju se ukapaju u pravilu građani Sela, Grede, Odre, Žabna, Starog Pračna, Stupna i Jazvenika.

Natrag