LICITACIJA 

Oglas - licitacija javno nadmetanje povodom blagdana Svih Svetih 01. studeni 2016. godine

PRODAJA NADGROBNIH UREĐAJA (SPOMENIKA)

Prodaja uređenih grobnih mjesta na groblju Viktorovac sa izgrađenim nadgrobnim uređajem od granita, kamen
“ Impala”

Ponuda

 

 

NADOLAZEĆI SPROVODI

Alojzije Petranović, srijeda, 07.12.2016. u 14:00 sati (Viktorovac)
Ivan Blašković, srijeda, 07.12.2016. u 11:30 sati (Palanjek)
Nevenka Čavrag, srijeda, 07.12.2016. u 13:30 sati (Komarevo)