Raspored sprovoda

Ponedjeljak, 26.06.2017

Viktorovac  
   
   
   
   
Gušće  
   
   
Klobučak  
   
   
   
Komarevo  
   
   
   
   
Kratečko  
10:30 Marija Mačković rođ.1943. god.
   
   
   
Letovanci-Mađari  
   
   
   
   
Lonja  
   
   
   
   
Preloščica  
   
   
   
   
   
Sela  
   
   
   
Stara Drenčina  
   
   
   
   
Staro selo  
   
   
   
   
Hrastelnica  
   
   
   
   
Palanjek  
   
   
   
   
Blinjski kut