Raspored sprovoda

Utorak, 02.05..2017.

Viktorovac  
13:00 Karolina Kraker, 1946 god.
14:00 Petar Lovrenčić, 1934 god.
   
   
Gušće  
   
   
Klobučak  
   
   
   
Komarevo  
   
   
   
   
Kratečko  
   
   
   
   
Letovanci-Mađari  
   
   
   
   
Lonja  
   
   
   
   
Preloščica  
   
   
   
   
   
Sela  
   
   
   
Stara Drenčina  
   
   
   
   
Staro selo  
   
   
   
   
Hrastelnica  
   
   
   
   
Palanjek  
   
   
   
   
Blinjski kut