Raspored sprovoda

Ponedjeljak, 22.10. 2018. 

Viktorovac  
12:00 Drago Štedul rođ. 1948.god.
13:00 Muharem Duranović 1938.god.
14:00 Ivana Cvetić rođ. 1968.god.
   
Gušće  
   
   
Klobučak  
   
   
   
Komarevo  
   
   
   
   
Kratečko  
   
   
   
   
Letovanci-Mađari :
   
   
   
   
Lonja  
   
   
   
   
Preloščica  
13:30 Mirko Ivančan rođ. 1940.god.
   
   
   
   
Sela  
   
   
Stara Drenčina  
   
   
   
   
Staro selo  
   
   
   
   
Hrastelnica  
   
   
   
   
Palanjek  
   
   
   
   
Blinjski kut