Stara Drenčina

Groblje je površine cca 1.600m2 sa 177 grobova odnosno 249 grobnih mjesta.
Površina za održavanje groblja iznosi 800m2.
Posebnih sadržaja do preuzimanja groblja nije imalo.
Za sada je postavljena ograda, a groblje nažalost nema slobodnih grobnih mjesta za nove korisnike.
Na groblju se u pravilu ukapaju građani Stare Drenčine i Vurota.

Natrag